Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Ποια στεγαστικά δάνεια επιδοτεί το ΚράτοςΑπόφαση της ΤτΕ: Όλες οι αλλαγές στο νόμο Κατσέλη
Όλα τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά – Ποιοι δανειολήπτες δικαιούνται την επιδότηση
Επιδότηση δόσης για τα «κόκκινα» στεγαστικά των οφειλετών που ανήκουν στις «ευπαθείς» ομάδες, περιλαμβάνει η νέα απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος. Μία απόφαση που προβλέπει όλη τη διαδικασία, τα νέα κριτήρια και το ύψος της συμμετοχής του Δημοσίου στην επιδότηση της δόσης για τους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες, ώστε να μην χάσουν το σπίτι τους. Στην απόφαση αποσαφηνίζεται ποιοι οφειλέτες εντάσσονται στο πρόγραμμα και ποιο ποσό θα πρέπει οι ίδιοι να καταβάλουν. Συγκεκριμένα ο οφειλέτης θα πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει στην τράπεζα το μέγιστο που μπορεί να καταβάλει ανάλογα με συγκεκριμένα κριτήρια.
Όλες αυτές οι νέες αλλαγές στο Νόμο Κατσέλη, θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2016 για όσους υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο προστατευτικό καθεστώς της κύριας κατοικίας. Με την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται η διαδικασία υπολογισμού του ποσού που θα πρέπει να καταβάλλει ο δανειολήπτης για να αποφύγει τον πλειστηριασμό, αλλά και οι προϋποθέσεις για την εξασφάλιση επιδότησης μέρους της δόσης από το δημόσιο.
Προϋποθέσεις για επιδότηση δόσης στεγαστικού:
Το συγκεκριμένο ακίνητο να χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του,
Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των εύλογων δαπανών διαβίωσης
Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει
-τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη,
-τις 160.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη
Το όριο αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα τρία και το ανώτατο είναι τα 220.000 ευρώ για μία πενταμελή οικογένεια.
Πρέπει να είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης,
Να βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών
Από την στιγμή που ο οικονομικά αδύναμος δανειολήπτης ενταχθεί στην ρύθμιση, η Ελάχιστη συνεισφορά του οφειλέτη ορίζεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους ως εξής:
5% επί του διαθεσίμου ετήσιου εισοδήματος αν το διαθέσιμο εισόδημα είναι μικρότερο των 8.000 ευρώ.
Επιπλέον συνεισφορά 10%, αν το εισόδημα είναι άνω των 8.000 ευρώ.
Η ελάχιστη συνεισφορά του οφειλέτη επανεξετάζεται στο τέλος κάθε έτους
Ο οφειλέτης ενημερώνεται σχετικά με το ποσό μέσω γραπτών μηνυμάτων.
Η Αίτηση υπαγωγής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Ο αιτών πρέπει να έχει υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος αλλά και Ε2 αν χρειάζεται.
Στην ηλεκτρονική αίτηση θα συμπληρώνονται:
Τα στοιχειά επικοινωνίας του αιτούντος
όλα τα πεδία που αφορούν στη δικαστική απόφαση, η οποία ορίζει το σχέδιο διευθέτησης οφειλών.
Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που δηλώνεται στην αίτηση, αύτη μπορεί να μεταβληθεί με ευθύνη και ενεργεία του δικαιούχου.
Δήλωση ότι ο αιτών συναινεί στην καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς.
Τα στοιχειά της δανειακής σύμβασης.
Δήλωση ότι τα στοιχειά που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι ακριβή
Υποχρεωτικά κατατίθεται η αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, όντος 15 ήμερων από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, αντίγραφο της δικαστικής απόφασης στην οποία αναφέρεται το σχέδιο διευθέτησης οφειλών.
Όμως η συμμετοχή του Δημοσίου στο πρόγραμμα, μπορεί να χαθεί, αν ο οφειλέτης, δεν τηρήσει το δικό του μέρος.
Η διακοπή της συμμετοχής του Δημοσίου στην επιδότηση γίνεται:
Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει την ελάχιστη συνεισφορά.
Για τη διακοπή της συμμετοχής απαιτείται σε καθυστέρηση να βρίσκεται η αξία τριών μηνιαίων ελαχίστων συνεισφορών.
Η διακοπή γνωστοποιείται μέσω γραπτών μηνυμάτων
Ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης.
Πως θα καταβάλλεται η συμμετοχή του Δημοσίου
Η συμμετοχή του Δημόσιου περιορίζεται στις οφειλές που προκύπτουν από στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας και θα φτάσει μέχρι το ύψος του ποσού που προκύπτει ύστερα από την αφαίρεση του πόσου το οποίο κατέβαλε ο οφειλέτης από την μηνιαία δόση. Η πληρωμή γίνεται μετά από την καταβολή του κομματιού του οφειλέτη, και πραγματοποιείται απευθείας προς τις τράπεζες στον ειδικό λογαριασμό του δανείου. Η διάρκεια της συμμετοχής του Δημόσιου ορίζεται σε τρία έτη.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οποιοσδήποτε μπορεί να σχολιάσει - περιλαμβάνει Ανώνυμους χρήστες. Διαγράφονται μόνο χυδαία σχόλια.

Δημοφιλής αναρτήσεις της τελευταίας εβδομάδας

Άγναντα
Χωριό
Άγναντα
Ιστορία
Άγναντα
Πλατεία
Γεφύρι
Πλάκας
Πλατεία
Ξάνθης
Παλαιά
Ξάνθη 1
Παλαιά
Ξάνθη 2
Είσοδος
Καπνικής